کابینت آشپزخانه کلاسیک

کابینت های آشپزخانه کلاسیک و زیبا

بارزترین مشخصه کابینت آشپزخانه کلاسیک خلق فضای صمیمی و نوستالژیک در آشپزخانه است به این صورت که نهایتا اشپزخانه ای تمام چوبی را برای شما تداعی میکند. راه عملی شدن این ایده داشتن درب ها و تاج های ابزار خورده متنوع با شکل های گوناگون و قرینه سازی های زیبا و باکس هود های زیبا و منحصر بفرد و سر ستونهای منبت کاری شده است که تنها کابینت سبک کلاسیک از همه این موارد برخوردار است.
انتخاب اشپزخانه های سبک کلاسیک توسط شما این امکان رابه طراح میدهد که کابینت هایی با ارتفاع وعمق های متفاوت در کنار ویترین ها ودکورها وشلف های متنوع و مینی بارها و آیلندهای متناسب و زیبا طوری بکار گیرد که ضمن استفاده بهینه از فضاها فرمی ایده آل ورویایی به آشپزخانه منزل شمابدهد.والبته بدیهی است که طراحی آشپزخانه پیش از اجرای مرحله لوله گزاری و تاسیسات چه در هنگام ساخت وچه در پروژهای بازسازی نتیجه ای به مراتب مطلوبتر را به همراه خواهد داشت.